THE REPUBLIQUE    MI RUI PLAZA, 45 QINGSHIQIAO BEI JIE,
    SHOP A1-111 + A2-35/36 (JINJIANG) 610000 CHENGDU